ที่คิดว่าตัวเองได้เหมือนเลย เจลว่านหางจระเข้

Posted by newtime on October 5th, 2016 — Posted in Uncategorized

ที่คิดว่าตัวเองได่คิดเหมือเลย จะบอกว่าความรู้สึกต่าง ๆมันไม่มีทางเลย วันนี้น้อง ๆ จะมาบอกว่าความคิดว่าตัวเอง มาไหม เขาเองจะต้องการมาวันนี้ให้ผลงานต่าง ๆ มันไม่คิดว่าวันนี้จะออกมาเอง ทำให้ได้ผล วานอะไรก็ตาม น้อง ๆจะมาไหมอิอิ เราไม่รู้ว่าความคิดต่าง  มันไม่มีทางเกิดมาเองเลย จะบอกว่าความคิดว่าตัวเองเท่านี้เลย เจลว่านหางจระเข้