มันเกิดขึ้นแล้วครับ วิธีรักษาสิวอุดตัน

Posted by newtime on May 15th, 2016 — Posted in สิวอุดตัน

มันเกดิมากับตัวของผมเองนะครับ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความสุขมันเกิดมาเองได้ถามหาเพื่อน ๆ เรื่องของความรู่ต่าง ๆ มันไม่มีทางเลยจะบอกว่าความสุขมันเกิดมาเท่านี้เลย นะครับ ผมเองไม่มีความสุขเลย จะบอกว่าความสุขมันเกิดมาเองได้เท่านี้เองหรือว่าเขาเอง จะต้องการแบบว่าความมันสุขออกาเองได้เท่านี้เลย จะบอกว่าความสุยจมันไม่มีจริๆงเลย อิอิเราว่ามานั่งอ่านเลยนะครับ วิธีรักษาสิวอุดตัน