ยารักษาสิว แบบไหนเหมาะกับตัวเองที่สุด

Posted by newtime on January 19th, 2016 — Posted in ยารักษาสิว

ยารักษาสิว แบบไหนที่เหมาะกับตัวเองที่สุด เท่ที่รู้ว่าผมเกิดมานั้นสิวหายได้ ก็ต้องหาทางว่าเพือ่น ๆ จะว่าอย่างไรจะว่าอย่างไรก็ว่ามาเลย อิอิ ผมว่ายาที่เหมาะกับตัวเองที่สุดคือยาแรง ๆ นะคัรบ หายาแรง ๆ เลย บอกมาเลยว่าหายาต่างมานั้น จะหายาแบบไหน เท่าที่รู้จรง ๆ คือว่ายาจะหายจะมาไหมอิอิ ทางนี้ก็บอกเลยว่าผมเองหายได้อยางไร ก็มว่ามาเลย อิอิ ยารักษาสิว