วันนี้ได้คิดออกว่า ควรทำให้สิวหายได้แล้ว

Posted by newtime on October 12th, 2015 — Posted in ครีมรักษาสิว

ครีมรักษาสิว ก็ไม่น่าเขชือว่าการที่เราได้ดู ADS ของทีวีต่าง ๆ ทำให้เรามากระตุ้นตัวเองเสมอ ๆ ว่าสิวจะต้องหาย จะต้องหายให้ได้ก็คิด่าจะต้องหายได้นะ แต่ว่าไม่คิดว่าจะต้องมากระชั้นชิดตัวเองแบบนี้ ก็ต้องสู้กันต่อไปคนเรานะต้องการให้สิวหายได้จะต้องมีแรงต่าง ๆ มาผลักตัวเองใหเดินไปข้าวหน้าได้ คุณละต้องการแบบไหน ให้ตัวเองไปยืนอยู่จุดไหน ก็ต้องทำแบบนั้นหละ เราต้องทดลองหาสิง่ต่าง ๆ ที่คิดว่าดีที่สุดหละ ครีมรักษาสิว