สิวอักเสบ หายแล้วนะคัรบ

Posted by newtime on June 10th, 2016 — Posted in สิวอักเสบ

1.ไม่ควรใส่สิวอักเสบติดต่อกันเป็นเวลานานและควรที่จะหันมาใส่แว่นตาบางเพื่อให้สายตาได้หยุดพักบ้างนั้นเอง

2.ไม่ควรใส่สิวอักเสบเข้านอนหรือใส่ข้ามคืนโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้คอนแทคเลนส์ติดเชื้อได้

3.ควรที่จะถอดสิวอักเสบมาล้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่จะเกิดขึ้น

4.ควรที่จะถอดสิวอักเสบออกมาแช่ทิ้งไว้ประมาณ 6 ชั่วโมงเพื่อให้การฆ่าเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพสิวอักเสบ