เท่า่ที่รู้่วาวันนี้ออกมาดีกว่า วิธีรักษาสิวผด

Posted by newtime on February 5th, 2016 — Posted in Uncategorized

เท่า่ที่รู้ว่าวันนี้ออกมาดีกว่าวันนี้ วิธีรักษาสิวผด คือว่าสิวหายได้ มันไม่น่าจะออกมาเเพื่อให้ผมเองไดเ้เรียนรู้ว่าตัวเองไม่น่าจะออกมาเพื่อได้เิงนเลย อย่างนี้หละครับ ที่ผมเอวงอยากจะบอกว่าเพื่อน ๆ ครับ ผมอยกาจะบอกว่าวันนี้ฃไม่นาจะอ่านหรือว่าเีขยนบเขียนยทความต่าง ๆ มันไม่นืาจะเกิดมาเลย ผมเองก็คิดว่าแบบนี้เหมือน ๆ กัน ท่าที่รู้คือว่าเท่านี้จริงง ๆเลยอิอิ อิอิ มาว่าตามน้ ลยวิธีรักษาสิวผด