เรื่องจริง ๆ ที่ต้องการเผยแพร่ รักษาสิว

Posted by newtime on December 1st, 2015 — Posted in รักษาสิว

เรื่องจริ งๆ ที่ต้องการเผยแพ่ ผมต้องการให้หลายๆ คนได้คิด อย่างหนึ่งนะครับว่าทางนี้ก็ต้องการให้เพื่อน ๆ ได้อ่านบทความต่าง เพื่อให้ได้เกิดข้อสงสัยต่าง ๆ มากมายเพื่อให้ได้คิดว่าตัวเราเองก็เท่านี้หละครับ ผมจะเอาแบบไหนก็เท่านี้จริงๆเลย ครับ ผมจะบอกว่าเพื่อน ๆ ว่าผมใจ ๆ นะครับ ผมตอนนี้ มันทำอะไรผิดไปก็้ท่านั้นเอง รักษาสิว